ΟμαδΕς ΜΑΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΙΣ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΙΣ

ΟμαδΕς ΜΑΣ

Η εξέλιξη των ομάδων

  • ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-13 (7 v 7)
  • ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-15 (9 v 9)
  • ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-18

Συμμετοχή Ομάδων Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Σωματείων A΄, Β΄, Γ ΄ και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, ομάδες που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Σωματείων ΚΟΠ (Σωματεία FUTSAL και Γυναικείου), ομάδες Ιδιωτικών Ακαδημιών Κύπρου, και Ιδιωτικά σχολεία, εφόσον εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιρίστριες στην δύναμη τους. Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν όσες ομάδες επιθυμούν σε κάθε ηλικία. Συμμετοχή Ποδοσφαιριστριών στο Πρωτάθλημα Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ13, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν κορίτσια γεννηθέντα το 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.

Δελτίο Υγείας
Οι ποδοσφαιρίστριες θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ (Πρωτότυπο) ή Ιατρική Βεβαίωση (Πρωτότυπη), εκδομένη ΜΕΤΑ από τις 15 Αυγούστου 2022, από Γιατρό (Παιδίατρο ή Παθολόγο), που να τους επιτρέπεται η συμμετοχή στo Πρωτάθλημα.

Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Σωματείων A΄, Β΄, Γ ΄ και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, ομάδες που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Σωματείων ΚΟΠ (Σωματεία FUTSAL και Γυναικείου), ομάδες Ιδιωτικών Ακαδημιών Κύπρου, και Ιδιωτικά σχολεία, εφόσον εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιρίστριες στην δύναμη τους. Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν όσες ομάδες επιθυμούν σε κάθε ηλικία. Συμμετοχή Ποδοσφαιριστριών στο Πρωτάθλημα Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ15 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν κορίτσια γεννηθέντα το 2008, 2009, 2010 και 2011. Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ15, δίδεται κατ’ εξαίρεση δικαίωμα συμμετοχής δύο (2) ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2007 και δύο (2) ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2012. Η κάθε ομάδα θα μπορεί να έχει στο δυναμικό της απεριόριστο αριθμό ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2007 και το 2012 αλλά θα μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα μόνο δύο (2) στην 9αδα.

Δελτίο Υγείας
Οι ποδοσφαιρίστριες θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ (Πρωτότυπο) ή Ιατρική Βεβαίωση (Πρωτότυπη), εκδομένη ΜΕΤΑ από τις 15 Αυγούστου 2022, από Γιατρό (Παιδίατρο ή Παθολόγο), που να τους επιτρέπεται η συμμετοχή στo Πρωτάθλημα.

Γενικά Η Α’ Φάση του Πρωταθλήματος που θα είναι 9Χ9. Στην Β’ Φάση, όπου το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί 11 Χ 11. Η μίσθωση γηπέδου και τα ιατρικά έξοδα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν, θα τα αναλαμβάνουν οι ομάδες. Συμμετοχή Ομάδων Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Σωματείων A΄, Β΄, Γ ΄ και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, ομάδες που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Σωματείων ΚΟΠ (Σωματεία FUTSAL και Γυναικείου), ομάδες Ιδιωτικών Ακαδημιών Κύπρου, εφόσον εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιρίστριες στην δύναμη τους. Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν όσες ομάδες επιθυμούν σε κάθε ηλικία. Α’ Φάση Πρωταθλήματος (9 V 9) Συμμετοχή Ποδοσφαιριστριών Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν κορίτσια γεννηθέντα το 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009. Κάθε ομάδα θα μπορεί να εγγράψει στο δυναμικό της απεριόριστο αριθμό ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2004, αλλά θα μπορούν να αγωνίζονται μόνο δύο (2) Ποδοσφαιρίστριες στην 9αδα της. Θα μπορεί να αγωνιστεί άλλη ποδοσφαιρίστρια που γεννήθηκε του 2004 όταν γίνει αντικατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Κάθε ομάδα θα μπορεί να εγγράψει στο δυναμικό της απεριόριστο αριθμό ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2009, αλλά θα μπορούν να αγωνίζονται μόνο δύο (2) Ποδοσφαιρίστριες στην 9αδα της. Θα μπορεί να αγωνιστεί άλλη ποδοσφαιρίστρια που γεννήθηκε το 2009 όταν γίνει αντικατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς του παιχνιδιού.

Δελτίο Υγείας
Οι ποδοσφαιρίστριες θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ (Πρωτότυπο).

11 παΙχτες 1 καρδιοχτΥπι